Üldtingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad tingimused  kehtivad  dreamland.ee klientide ja e-poe dreamland.ee omanikfirma Dreamland Home OÜ (edaspidi dreamland.ee) vahel e-poest dreamland.ee ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest dreamland.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 dreamland.ee on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse  internetileheküljel dreamland.ee. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest  internetileheküljel  dreamland.ee. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4 Kauba valik ja hinnad muutuvad ette teatamata.
1.5 e-poel dreamland.ee on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi tellimustele ja/või konkreetsele kaubale.
1.6 Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui käesolevate ostutingimuste punktis 3.3 kokkulepitud ettemaksusumma on laekunud e-poe  dreamland.ee arvele.
1.7 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest  dreamland.ee ostetavate toodete puhul tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.8 Ostja ja dreamland.ee vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitseametisse või Viljandi Maakohtusse.  Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

2.Hind
 
2.1 Kõik dreamland.ee hinnad on toodudEuroopa Liidu valuutas (EUR).
2.2 Kõik dreamland.ee hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
2.3 Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukorvis.

3. Tellimine ja maksmine.
 
dreamland.ee võtab tellimusi vastu järgmiselt:
*  Internetis,läbiostukeskkonna dreamland.ee
*  Telefonil:  60 10 888
*  Saates tellimuse aadressile info@dreamland.ee
Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on ainult käesolevate tingimuste punkti 1.6 täitmine.
Kaupu mida pole hetkel laos kohal (laoseis märgitud "tellimisel") saab klient tellida, saates päringu e-mailile info@dreamland.ee  või helistades klienditeeninduse numbrile  60 10 888
3.1  Tellimuse tühistamine
3.1.1 Ostjal on õigus tellimus tühistada helistades telefonile  60 10 888
3.1.2 Kui laos kaupa pole ja/või selle hind on muutunud, kehtib käesolevate tingimuste punkt 3.8.
3.1.3 Kui ostja tahab tellimuse tühistada pärast selle tasumist, aga enne kohaletoimetamist, kehtib käesolevate tingimuste punkt  3.8.
3.2  Tellimuse täitmine
Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu laekumist (vt. punkt 1.6), kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti.
3.3  Tellimuse eest tasumine
Ostja võib kasutada õigust  tasuda tellimuse eest100%-ettemaksuga (VÕS§213, punkt 4) . Teie tellimus ja arve tühistatakse  juhul,kui Te ei ole 7 päeva jooksul arvates tellimuse kinnitamisest tasunud ettemaksu100% ulatuses.
3.3.1  Võimalikud makseviisid:
*  Internetipankade lingi kaudu;
*  Krediitkaardiga;
3.3.2  Krediitkaardiga ostmine
*  Kaardiandmete küsimisel kasutatakse vaid turvalist keskkonda ning kaardiandmed ei ole nähtavad kolmandatele osapooltele ega ka kaupmehele. Makse sooritamiseks suunatakse klient Kaardikeskuse andmebaasi, kus säilitatakse makse andmeid.
*  Kliendi nõusolekuta ei kasutata klientide andmeid edaspidistes kampaaniates.
*  Kõik maksed Eesti Vabariigis sooritatakseEurodes (EUR).
*  Eurodes  sooritatud ostud toimetatakse kliendini 14 tööpäeva jooksul ning vaid Eesti Vabariigi piirides.
3.4 Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine
*  Ostja saab valida talle sobiva variandi kauba kättesaamiseks:
*  Tellida kohaletoimetus suvalisse kohta Eestis. Kaup toimetatakse kohale ostujuhendis kättetoimetamise infos välja toodud tähtaegade järgi. Need on maksimaalsed - tegelikult toimetatakse kaup kohale kiiremini. Kui tähtajaks kohaletoimetamisega tekib probleeme, teavitab  dreamland.ee klienditeenindus sellest otsekohe ostjat:
* Sõltuvalt kaubast toimub kättetoimetamine kullerteenusega ELS Kuller või saadetakse pakk Smartposti pakiautomaati.
*  ELS Pluss kulleriga  toimetatakse kaup kohale tööpäeviti 9.00 - 17.00. Kuller helistab kohaletoimetusaja täpsustamiseks alati ette;
*  Smartpostiga saadetud pakkide liikumise kiirust ja pakiautomaatide asukohti saab jälgida Smartposti  kodulehelt
NB! Kui kauba kohaletoimetamise aeg ületab tähtaja, palume kindlasti võtta ühendust meie klienditeenindusega!
3.5 Pakend
dreamland.ee soovitab kauba originaalpakendi alles hoida juhuks, kui tekib vajadus garantiinõudeks―nii nõuavad mõned  tootjad. Kaubalt ja selle pakendilt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muud kauba identifitseerimiseks vajalikku infot.
3.6 Kui kauba kohaletoimetamine pole võimalik
Juhul, kui kauba hind muutus või see on füüsiliselt otsas ning seetõttu pole tellimuses näidatud tähtaja jooksul võimalik kaupa kohale toimetada, teavitab dreamland.ee sellest ostjat tellimuses näidatud kontaktandmete järgi. Ostjat teavitatakse kas võimatusest kaupa kohale toimetada või tellitud kauba uutest kohaletoimetustingimustest. 
3.8.1 Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on ostjal õigus ostu-müügi lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest  (VÕS §56 punktid 1 ja 2)
 3.8.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis:
*Kui selgub, et kaup on kasutatud, juhindub dreamland.ee  mõistliku kasutuse põhimõttest - kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks;
*Ostjal tuleb kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kui pakend on avamatu, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis;
* Kaubal peavad olema kõik tehasekleebised, kaasa arvatud seerianumber.
3.8.3 14-päevane ostust taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade puhul:
*  Kaubad, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi või eritingimusi silmas pidades;
3.8.4 Juhul, kui ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest, teavitada sellest e-poodi dreamland.ee aadresil info@dreamland.ee, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. dreamland.ee jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.
3.8.5  Ostja nõustub kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud  suuruses kuni 10EUR, välja arvatud juhul, kui tagastatav kaup ei vasta tellitule.
3.8.6  Juhul kui ostja kasutab oma õigust katkestada ostu-müügi leping, jõustub pärast kauba tagastamist käesolevate tingimuste punkt 3.9.
3.9  Maksevahendite tagastamine
dreamland.ee pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi võimalusi:
*Vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna ümberarvestusega;
*Tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast kliendi avalduse saamist.
 
4. Isikuandmete kaitse
 
dreamland.ee järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub  isikuandmete kaitse seadusest.
* Kliendilt küsitakse vaid tellimuse täitmiseks vajalikke andmeid;
* Klienti teavitatakse isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele;
* Kullerfimadele edastakse vaikimisi kohaletoimetusandmed.
 
5. Vastutus ja vääramatu jõud
 
5.1 dreamland.ee vastutab kliendi ja klient dreamland.ee ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
5.2 dreamland.ee ei vastuta klientidele tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida  dreamland.ee ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.
 
6. Vaidluste lahendamine
 
Vastavalt TKS paragr.26 lg 2 on kliendil õigus pöörduda vaidluste lahendamiseks tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, veebiaadressiga www.komisjon.ee
Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm (ODR platvorm- http://ec.europa.eu/consumers/odr/)
 
 6.1 Kaebuse esitamine
 
Kaebuse võib tarbija kauplusele esitada vabas vormis ja seda kas ise või esindaja kaudu. Esimese pöördumise võib tarbija teha suuliselt, kuid juhul, kui teenindaja ei oska selliseid küsimusi käsitleda, võib ta paluda kaebust kirjalikus vormis.
Kaebuses peab olema märgitud
*Tarbija nimi ja kontakt
*Kaebuse esitamise kuupäev
*Kauba või teenuse puudus
*Kauplejale esitatav nõue ehk millist lahendit tarbija ootab
Kaebusele peab lisama ka ostu tõendava dokumendi koopia, milleks võib olla tsekk, arve,  panga väljavõte või mõni muu dokument, milles on kirjas tehingu sooritamise aeg ja pooled. Kirjalikule kaebusele peab vastama 15 päeva jooksul.
 
Kaebuse esitamise aeg on 2 aastat alates toote üleandmisest tarbijale (võlaõigusseaduse §218 lõige 2)
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
* Alates 18.maist 2009 saavad paroolikaardi kasutajad vastavalt Pangaliidu otsusele teha päevas ülekandeid200 EUR ulatuses. Soovitame internetipanka sisenemiseks kasutada ID-kaarti, Mobiili-ID-d või PIN kalkulaatorit.
 
Juhul, kui Teie limiit ei võimalda  kogu summat maksta korraga, on Teil kaks võimalust:
*Tasuda tellimuse eest mitme päeva jooksul osade kaupa (näidates iga kord tellimuse ja osamaksu numbri, näiteks: tellimus XXXXX, osamaks 1)
* Maksta tellimuse eest pangakontoris.